En individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb skal hjælpe sårbare og udsatte personer videre i livet og ind på arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse.

Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder, at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. I stedet skal en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb udvikle deres arbejdsevne og hjælpe dem videre i livet.

Ressourceforløb skal sikre, at personer, som er i risiko for at komme på førtidspension, får udviklet arbejdsevnen. Målet er, at forløbet på sigt kan hjælpe den enkelte i arbejde eller i gang med en uddannelse.

Hvem skal have ressourceforløb?

Ressourceforløb er målrettet personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, og som i høj grad risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke får en særlig indsats.
Personer under 40 år, der allerede er på førtidspension, men som har et ønske om at komme tilbage på arbejdsmarkedet, kan også få et ressourceforløb.

I ressourceforløbet, som varer et til fem år, får den enkelte en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der skal bidrage til at udvikle arbejdsevnen eller den enkeltes evner og muligheder for gennemføre en uddannelse.

Et forløb i SamFocus, i forbindelse med et ressourceforløb, kan bl.a. være med udgangspunkt i:
Brobygning til uddannelse med nødvendig støtte
Rådgivning og støtte fra psykolog/terapeut/coach
Virksomhedspraktik i rummelige omgivelser
Støtte- og kontaktperson
Socialpædagogisk bistand
Koordinering og opbakning omkring behandling for misbrug
Mentorstøtte
Motion

Login kandidat
Login jobcenter