Skip to main content

Socialfaglige vikarer indenfor børn- og familieområdet

Vi tilbyder socialfaglige vikarer som har erfaring inde tidlig indsats, udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og efterværn. Vi tilbyder vikarer inde for alle aldersgrupper og kan kombinere indsatsen, med også at tilbyde særskilte tilbud udførsel som fx familiebehandling

  • Børne/ungesamtaler og samtaler/rådgivning med forældre
  • Forebyggelse af sociale problemer og støtte til øjeblikkelige vanskeligheder til familien
  • Iværksættelse af forebyggende indsatser jf. §11 i Serviceloven
  • Vurderinger i forhold til økonomisk støtte
  • Udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser
  • Iværksættelse af hjælp inde for relevante tilbud
  • Oprettelse og udførelse af handleplan med familien og barnet/den unge
  • Opfølgningsmøder med samarbejdspartnere
  • Erfaring med ungdomskriminalitetsnævnet, ungefaglige undersøgelser og indstillinger
  • Samarbejde med interne- og eksterne samarbejdspartnere

Vi står klar til alt hjælpe dig i gang med et forløb.