Gitte startede i et praktikforløb i en af SamFocus’ samarbejdsvirksomheder. – I starten af forløbet tænkte hun, at det her ”er ikke lige mig”. Gitte var ikke vant til arbejdsopgaverne og ikke helt glad for disse i starten, men hun var glad for samarbejdet og sparringen med SamFocus’ coaches.
Det lykkedes hurtigt at give Gitte nogle gode opgaver, samt at finde konstruktive ting at arbejde med undervejs i praktikken. – Gitte havde en god dialog med sin coach , og det var det ”der holdt hende oppe i den periode”.

Undervejs i Gittes forløb skulle hun arbejde i IT-afdelingen. Hun kunne med det samme fornemme, at ”det var bare stedet”. I starten sorterede hun, samt satte computere op til undervisningscomputere. Hun har altid interesseret sig for computere og ”været bidt af en computer”, så derfor giver Gitte udtryk for, at ”jeg med det samme, følte mig hjemme pga. menneskene i afdelingen, hele stemningen samt arbejdsopgaverne”.

Gitte fik på et tidspunkt valget mellem at blive godkendt til fleksjob eller at tage imod en revalidering for at blive IT-supportelev på revalidering. Hun tog imod tilbuddet om at tage uddannelsen til IT-supportelev. Dette tog hun bl.a. imod, da hun ikke havde mod på at komme tilbage til et typisk kvindefag, da hun er uddannet som hospitalslaborant. Og da hun følte sig hjemme i IT-branchen og kunne se muligheder som IT-supporter, også på deltid.

Gitte fortæller fra starten af forløbet i IT-afdelingen, at hun måske nok oplevede en vis skepsis i forhold til hendes alder, og i forhold til, at hun var kvinde. Men hun fornemmede samtidig, at det gik relativt hurtigt over, pga. hendes tilgang til computere og hendes egen ”nørdethed”. Idéen til at komme i lære som IT-supportelev, dukkede op som mulighed ved juletid, hvor coachen fra Samfocus havde drøftet dette med IT-chefen.

Gitte giver udtryk for, at ”efter at have været mange år i systemet, ville jeg gerne have en anden uddannelse, så da jeg fik chancen via SamFocus’ indsats med skaffe en læreplads som IT-supportelev for at skifte fag, “så slog jeg til”.
Gitte fortæller at det blev drøftet i hele IT-afdelingen og godkendt, hvorfor hun føler sig godt bakket op, idet hun ved, at hele afdelingen har besluttet sig for at tage hende ind som IT-support-elev.

Til spørgsmål hvad det bedste/største har været i forhold til forløbet via Samfocus svarer Gitte: ”Det er nok det største, at Samfocus har fundet den plads”. Gitte fortsætter: ”Der har været nogle mennesker/coaches, som har lyttet til, hvad jeg ville og kunne byde ind med, mennesker, der kunne se, at ”der kunne Gitte passe”. Der er blevet lyttet til, hvad jeg er for en person, der er blevet lyttet til mig.. og der er blevet fundet en plads, som jeg fuldstændig passer til. – Det er det bedste !”

Gitte fortæller om at arbejde i IT-afdelingen, at hun føler sig ”som en fisk i vandet, idet det er interessen, der driver mig”. Hun fortæller videre, at arbejdsformen er, at hun selv får lov til at sætte sig ind i tingene via nysgerrighed og via ”learning by doing, hvilket passer godt til hendes temperament og at den arbejdsform gør, at hun føler sig god til at finde på løsninger, at arbejde selvstændigt og at tage initiativ. Hun har i hele processen følt, at hun havde opbakning fra coachen i Samfocus, så hun kunne holde fokus og koncentrere sig om praktikken undervejs.

Gittes mening om hvad der gjorde, at virksomgheden tog hende ind som IT-supportelev: ”Kemi – interesse i arbejdet – pertentlighed, at jeg ikke laver ret mange fejl”. ”Jeg er havnet det helt rigtige sted, takket være SamFocus”, siger Gitte.

Login kandidat
Login jobcenter