Lars blev visiteret til Samfocus pga. depression efter at have brækket ryggen som tømrer ved en arbejdsulykke.
Da Lars startede i Samfocus var det godt og vel 1 år siden, han havde været på arbejdsmarkedet. Efter arbejdsulykken arbejdede han som tømrer i 8-9 måneder, hvorefter han blev klar over, at han var nødt til at skifte fag.
Han blev i første omgang visiteret til afprøvning af job i en af SamFocus’ samarbejdsvirksomheder, med sideløbende søgning efter praktikmulighed som bygningskonstruktør.
Allerede efter første samtale i samarbejdsvirksomheden søgte SamFocus en passende ekstern praktik, og inden for en uge kom der en praktiksamtale i stand på et praktiksted som bygningskonstruktør.

I forløbet med Samfocus fik Lars gjort sin praktik færdig i forhold til bygningskonstruktør-uddannelsen, hvorefter han nu skal i gang med at færdiggøre sin uddannelse med et halvt år til eksaminer osv. Coachen fra Samfocus fulgte Lars undervejs i praktikken.
Forløbet fortsatte som mentorforløb, efter ønske fra Lars, da Lars fandt ud af at ”han havde god støtte i at have en person at sparre med, når han skulle skrive til skolen og når han været ude på forskellige udfordringer på sin praktikplads osv.” Lars fortæller, at han følte sig tryg i forhold til hele situationen i forløbet hos Samfocus, følte sig bakket op i en periode, hvor han havde brug for opbakning for efterfølgende at føle sig klar til at ”kunne selv igen”.

Hvad har det givet dig at være tilknyttet Samfocus? ”Mulighed for at få back-up og feedback, at føle mig tryg i praktikken og genvinde gå-på-modet”.

Hvad tænkte du før forløbet? Lige da forløbet startede tænkte Lars, at han gerne ville i praktik for at blive mere afklaret omkring sin egen situation i forhold til sit eget funktionsniveau efter sin depression. Da det så oven i købet lykkedes med en praktikmulighed som bygningskonstruktør, gav det hele pludselig rigtig god mening for Lars.
Lars har været glad for forløbet. Dels føler han, at tingene er kommet hurtigere i stand, end det ellers ville have muligt, og dels føler han sig overbevist om, at han blev hurtigere selvkørende via forløbet og i forhold til, at praktikpladsen blev fundet så hurtigt. Han var indledningsvis glad for muligheden for at skulle i praktik i forhold til at afprøve, hvor meget han selv kunne, og han blev endnu mere glad, da det lykkedes med en praktikplads som bygningskonstruktør, som gav god mening i forhold til hans muligheder uddannelsesmæssigt, når han ikke kunne arbejde som tømrer længere pga. arbejdsulykken.
Lars føler, at der blev tænkt i muligheder frem for i begrænsninger.

Lars giver udtryk for, at han følte sig tryg i at have en coach til opfølgning, sparring og feedback undervejs i processen. Når der fx kom brev fra skolen, som Lars skulle svare på, kunne han lige få feedback på, hvad han skulle svare, få hjælp til at holde styr på tidsfrister osv. Han oplevede det som, at ”der er en på min side” og det var en god og tryg følelse undervejs i forløbet.

Samtidig kunne Lars rigtig godt lide konceptet omkring at følges med sin coach til praktiksamtalen, at have back-up under samtalen, og at få talt om samtalen, både før og efter, og have en til at hjælpen med ”sommerfugle i maven”.
Lars siger med et smil: ”Det var rart at have en coach, der også var lidt nørdet, og som også var starwarsfan”. Samtidig nævner han, at det var rart, ”altid at have en at kunne ringe til og få feedback fra”.

I praktikken følte Lars, at han fik støtte i processen med at tage mere og mere ansvar og at få sparring omkring arbejdet og blive klædt på til at kunne indgå ligeværdigt og komme til at stå på egne ben igen. Lars følte, at det gav sikkerhed og tryghed under praktikken. ”Uden Samfocus tror jeg ikke, at jeg fundet den praktikplads, og slet ikke så hurtigt”, siger Lars.

Det bedste ved forløbet i Samfocus: ”dels, at tingene gik hurtigt, og dels muligheden for at afprøve mit eget niveau ved en jobprøvningsmulighed. Det at være til samtale om praktikken i SamFocus, gjorde, at jeg skulle forholde mig til, hvordan der var derude i ”virkeligheden”, hvor meget kunne jeg og hvor meget kunne jeg ikke på det aktuelle tidspunkt”.
“At jeg slet ikke kom igang i den interne praktik, var kun fordi, der blev arbejdet hurtigt, og det afsæt at have været til samtale derude var i høj grad med til at ”få virkeligheden ind under huden igen”, efter at have været sygemeldt mv. i 1-1 ½ år.”

Login kandidat
Login jobcenter