Rohina som er fra Afghanistan er 43 år og er alene med 3 børn. Hun har været ledig i en del år, hvilket har medført at Rohina længe ikke har haft mod til at forlade sin bopæl og døjet med dårligt humør og lavt selvværd.

Rohina blev visiteret til Samfocus, hvor hun tidligt i forløbet begyndte at følge fællestræningerne mandag, torsdag og fredag. Hun fik det hurtigt bedre, blev jobparat og kom i praktik i Holte. Praktikken forløb rigtig godt og Rohina fulgte fortsat fællestræningerne i Samfocus 2 gange ugentligt. I takt med at Rohina kom op i tid på praktikpladsen droslede hun træningen ned til 1 gang ugentligt.

Rohina har idag fået tilbudt arbejde i Holte, som hun har takket ja til.

Login kandidat
Login jobcenter